Boss vs Leader

Galvenā atšķirība: vadītājs vada, klausās, māca un mācās, kamēr boss komandē, pavēl un ignorē

Lai gan abi šie jēdzieni - priekšnieks un vadītājs - izskatās līdzīgi, mūsdienu biznesa vidē starp priekšnieku un vadītāju pastāv atšķirības. Līderim un priekšniekam ir divas atšķirīgas īpašības. Līderis var būt priekšnieks, bet katrs priekšnieks nevar būt vadītājs. Tās ir divas atšķirīgas personības. Lasiet tālāk, lai saprastu atšķirību starp priekšnieku un vadītāju.

Kurš ir boss?

Priekšnieku var identificēt kā personu, kas darbojas kā tiešs uzraudzītājs noteiktam darbinieku skaitam, kuriem ir pilnvaras pieņemt noteiktus lēmumus uzņēmuma vārdā. Ar terminu boss var atsaukties uz jebkuru uzņēmuma darbinieku, kas atrodas augstākā līmenī, ieskaitot vadītāju, izpilddirektoru, vadītāju, direktoru vai izpilddirektoru.

Kurš ir līderis?

Līderis ir persona, kas var ietekmēt citu cilvēku izturēšanos. Viņi vienmēr cenšas sasniegt organizatorisko redzējumu un vienmēr iedvesmo un motivē savus padotos darbā. Lai būtu vadītājs, ir nepieciešama liela apņemšanās gūt panākumus. Līderi tiek uzskatīti par paraugiem visiem, un viņi iedvesmo cilvēkus, kas ir viņu tuvumā. Darbinieki kļūst motivēti strādāt ar šādiem cilvēkiem. Viņi klausās savus padotos un dod viņiem iespēju. Labākos izpildītājus apbalvo labi vadītāji. Priekšnieki ir ļoti norūpējušies par procesa iznākumu, un vadītāji jūtas atbildīgi par šī iznākuma procesu un cilvēkiem, kuri to redz.

Atšķirība starp Bosu un Līderi

Kāda ir atšķirība starp Boss un Leader?

• Līderu vadība un Bosa noteikumi

Priekšā ved līderis. Līderis virza savus padotos uz panākumu gūšanu, iedrošinot un motivējot un iedvesmojot, kamēr priekšnieks vienmēr cenšas valdīt darbiniekiem, nemudinot viņus virzīties uz priekšu.

• Līderis klausās un runā, kamēr Boss pavēl

Boss mēdz dot rīkojumus saviem darbiniekiem, cerot, ka viņi viņu uzklausīs un paklausīs. Tomēr vadītājs vienmēr atzinīgi vērtē savu sekotāju viedokli un vienmēr viņiem piešķir prioritāti.

Līderis sniedz konsultācijas, apspriež jautājumus un sniedz tiešas atsauksmes darbiniekiem. Tā kā līderis ir sasniedzams, atsevišķi darbinieki jūtas stiprāki un veido uzticību viņiem.

• Līderis identificē darbinieku stiprās puses, kamēr boss izmanto darbinieku trūkumus

Daži priekšnieki attur savus darbiniekus, ņemot vērā viņu vājās puses, bet vadītāji motivē darbiniekus, ņemot vērā viņu stiprās puses. Līderi nodrošina darbiniekiem iespēju attīstīt savas spējas, vienlaikus samazinot viņu vājās puses. Vadītāji identificē darbinieku prasmes, strādājot ar viņiem, un pēc tam piešķir uzdevumus šīm jomām, lai iegūtu efektīvus rezultātus.

• Līderis māca un mācās, kamēr boss sagaida un ignorē

Patiesam vadītājam ir pašnovērtējums, un viņš nekautrējas mācīties no tiem, kuri ir organizācijas hierarhijas zemākajos līmeņos. Tas parāda vadītāja tendenci pievērst uzmanību saviem padotajiem, zinot, ka no viņiem vienmēr ir ko mācīties. Labs vadītājs vienmēr dalās savās zināšanās un pieredzē ar citiem, nevis ar priekšnieku.

• Labs vadītājs nav neobjektīvs

Līderis nodibina vienlīdzīgas attiecības ar visiem. Labs vadītājs vienmēr izturas pret visiem vienādi un nepieļauj personīgas izvēles, kā daudzi priekšnieki.

Boss vs Leader | Atšķirība starp

Attēla pieklājība: Džons Lesters (CC BY 2.0), Citāti

Papildu lasījums:

  1. Atšķirība starp vadītāju un vadītāju