Pilsoniskā savienība pret geju laulībām

Neapšaubāmi ir daudz neskaidrību par civilās savienības precīzo nozīmi pretstatā geju laulībām. Situācija nekļūst labāka, ja daži politiķi apgalvo, ka atbalsta vienu, teiksim, pilsoniskās savienības, un vienlaikus ir pret otru.
Laulības tiek definētas kā juridiskais statuss, ko formāli atzīst gandrīz visas pasaules valdības. Tāpat kā tiesības un aizsardzība, kas tai ir, tas arī nes abpusējas saistības. Laulība nozīmē vairāk nekā tikai to juridisko elementu kopumu. Kultūras ziņā tā ir iestāde. Laulība pati par sevi ir būtisks pamats, kas rada savstarpēju mīlestību un uzticēšanos starp diviem partneriem un saistības, kuras katrs partneris ir veltījis otram.

Civilā savienība tiek definēta kā tiesiskais statuss, kas nodrošina pāru tiesisku aizsardzību tikai valsts līmenī. Tas neparedz citas federālās aizsardzības, paaugstinātas pakāpes, varu un drošību, piemēram, laulības gadījumā. Vērmontas štats bija pirmais ASV, kas 2000. gadā izveidoja civilās savienības. Daži citi štati ir sekojuši piemēram, Oregona un Ņūdžersija.

Starp civilo savienību un geju laulībām pastāv plašas atšķirības tā vienkāršā iemesla dēļ, ka geju laulības, kur tās ir atļautas, izturas tāpat kā pret jebkuru citu divu pieaugušu cilvēku oficiālu savienību. Jābūt juridiski saistošam dokumentam, kas nodrošinās daudzas aizsardzības iespējas, kādas nebūs pilsoniskajai savienībai. Piemēram, veselības aprūpe parasti tiek piešķirta personām, kas ir precējušās, lai gan atsevišķos uzņēmumos var ietilpt arī civilās savienības, izņemot tādus štatus kā Vērmonta, kur civilās savienības personām ir tādas pašas priekšrocības, pienākumi un aizsardzība kā laulātajiem. Var teikt, ka atdalīšanas laikā pilsoniskajai savienībai būs mazāk pienākumu, jo laulības šķiršana nebūs jāmeklē. Tas var izraisīt arī konfliktu, jo uz likumu nevar atsaukties.

Jāatzīmē, ka geju sabiedrībā atšķirība starp civilo savienību un geju laulībām lielākoties tiek ņemta vērā semantikā. To uzskata par paņēmienu, kas izraisa stigmu un izolāciju jau tā nelabvēlīgajām attiecībām starp viena dzimuma indivīdiem.

Kopsavilkums
1. Geju laulība ir oficiāla savienība, kurā tiek legalizētas viena dzimuma attiecības, bet civilā savienība ir neoficiāla savienība.
2. Geju laulībām būs juridiski saistošs dokuments, turpretim tas nav civilās savienības gadījumā.
3. Geju laulībā partnerim būs jāmeklē šķiršanās laulības šķiršanas laikā (kurai ir juridiskas saistības), savukārt civilā savienībā laulības šķiršana laulības šķiršanai nav nepieciešama (tāpēc nav juridisku pienākumu).

Atsauces