Formālais un neformālais vērtējums

Novērtējumi ir svarīgi rīki, kas palīdz skolotājiem gūt labāku ieskatu skolēnu mācību grafikos. Novērtējumi palīdz skolotājiem labāk novērtēt savus skolēnus par to, vai viņi uztver stundas, lai viņi spētu pieņemt pareizus lēmumus. Ir divi galvenie novērtējumu veidi, proti, formālie un neformālie novērtējumi. Starp oficiālajiem un neoficiālajiem novērtējumiem ir atšķirības, kas tos abus padara vienlīdz svarīgus skolotājiem un pedagogiem. Tāpēc ir svarīgi zināt atšķirību starp formālo un neoficiālo vērtējumu.

Kas ir formāls novērtējums?

Kā norāda nosaukums, formālie vērtējumi ir formāli veidi, kā uzzināt, cik daudz students ir iemācījies vai uzlabojis mācību laikā. Tie ietver eksāmenus, diagnostiskos testus, sasniegumu testus, skrīningu un intelekta testus utt. Visiem oficiālajiem novērtējumiem ir standartizētas testu administrēšanas metodes. Viņiem ir arī formāla vērtēšanas metode, kā arī šo klašu interpretācija, tādējādi ļaujot skolotājam diezgan kodolīgi novērtēt studenta sniegumu vai prasmju līmeni. Mācību grāmatas grāmatās katras stundas beigās ir dažādi vingrinājumi, kuru mērķis ir novērtēt, vai students ir iemācījies stundā aprakstīto jēdzienu un vai students var atrisināt problēmas, pamatojoties uz mācību priekšmetu. Pastāv pareizas vai nepareizas atbildes, un students tiek vērtēts, pamatojoties uz viņa atbildēm atbilžu lapā.

Atšķirība starp formālo un neoficiālo novērtējumu

Studentu sniegums, izmantojot formālos vērtēšanas rīkus, ļauj skolotājiem uzreiz uzzināt, kur atrodas studenti salīdzinājumā ar otru un arī saistībā ar viņu sniegtajiem norādījumiem. Šāda veida vērtēšanas rīki arī palīdz motivēt studentus iegūt augstākus novērtējumus, lai viņus atalgotu par viņu sniegumu, savukārt šādas balvas savukārt mudina studentus pilnveidot sevi arī nākotnē.

Kas ir neformāls novērtējums?

Neformālie vērtēšanas rīki ir rīki, ar kuru palīdzību var spriest un novērtēt studentu sniegumu un prasmju līmeni, neizmantojot standartizētus testus un vērtēšanas modeļus. Šajos novērtēšanas rīkos nav standartizētu rīku, lai izmērītu vai novērtētu sniegumu. Labākie neoficiālo novērtējumu piemēri ir projekti, eksperimenti un prezentācijas, ko studenti pasniedz klasēs un citās platformās. Daži arī uzskata, ka debates un vienaudžu mācīšana ir neformāla vērtējuma piemēri. Viens no veidiem, kā novērtēt studentu prasmes, ir uzdot viņiem jautājumus, uz kuriem viņiem jāatbild citu studentu priekšā.

Prezentācijas

Kāda ir atšķirība starp formālo un neoficiālo novērtējumu?

• formālie novērtējumi novērtē studentu sekmes, pamatojoties uz viņu atzīmēm standartizētajos pārbaudījumos, turpretim neformālie vērtējumi ir kvalitatīvi un tiem nav standartizētu vērtēšanas instrumentu.

• Dažreiz pārtraukšana starp lekcijām un studentu novērošana, lai redzētu viņu iesaistes līmeni, var būt neoficiālas vērtēšanas veids, turpretī testi, viktorīnas, esejas, laboratorijas atskaites utt. Joprojām ir svarīgi formālās vērtēšanas rīki.

• formālie novērtējumi ir standartizēti, un tiem ir vērtēšanas kritēriji, savukārt neformālie novērtējumi ir subjektīvi, un nav kritēriju, pēc kuriem vērtēt sniegumu.

Daži studenti kļūst nervozi, vērtējot formāli, un neizmanto savu patieso potenciālu, savukārt ir arī tādi studenti, kuri nervozē, kad skolotājs pēkšņi lūdz viņiem atbildēt. Tāpēc skolotājiem ir nepieciešams veselīgs abu veidu vērtējumu sajaukums, lai novērtētu skolēnu prasmes.

Fotoattēli: Alberto G. (CC BY 2.0, vastateparksstaff (CC BY 2.0)