Dotācija pret aizdevumu
  

Dotācijas un aizdevumi ir ļoti svarīgi finanšu resursi studentiem, kuri dodas uz augstākām studijām, ņemot vērā ar viņiem saistītās augstās izmaksas. Šie ir arī avoti valsts iestāžu vai privātu projektu finansēšanai, ko veic finanšu iestādes valstī. Mūsdienu pasaulē ir dotācijas un atvieglotie aizdevumi, ko piedāvā SVF un Pasaules Banka, kas palīdz attīstīt infrastruktūru un izskaust nabadzību nabadzīgajās un jaunattīstības valstīs. Daudzi uzskata, ka gan dotācija, gan aizdevums ir līdzīgi, lai gan starp šiem jēdzieniem ir daudz atšķirību, kuras tiks uzsvērtas šajā rakstā.

Aizdevums

Aizdevums ir vienošanās starp divām pusēm, ko sauc par aizdevēju un aizņēmēju, kurā aizdevējs piedāvā naudu, un aizņēmējs pieņem atmaksas nosacījumus, kad viņam jāatmaksā visa summa kopā ar procentiem vienādās ikmēneša daļās. Gandrīz visi cilvēki zina šo jēdzienu, ko dēvē arī par aizņēmēju parādu. Kaut arī biznesa aizdevumi un privātpersonu aizdevumi parasti ir tie, kas piesaista visaugstākās procentu likmes, mājokļu aizdevumi un studentu aizdevumi studijām parasti ir tie, kuriem ir viszemākās procentu likmes.

Piešķirt

Mēs bieži dzirdam vārdu dotācija kā finansiāla atvieglojuma vai palīdzības veidu dabas katastrofu gadījumos. Ikreiz, kad jaunattīstības valstī notiek uzliesmojums, epidēmija vai notiek dabas katastrofa, rūpniecības valstis steidzas sadalīt dotācijas skartajai valstij. Dotācija ir finansiāla palīdzība, kas saņēmējam nav jāatmaksā un nav saistīta ar procentiem. Faktiski tā ir bezmaksas nauda, ​​kas paredzēta kādam, uzņēmumam vai tautai, kurai nepieciešama finansiāla palīdzība.

Starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, SVF un Pasaules Banka, piešķir dotācijas jaunattīstības valstīm un uzrauga to projektu gaitu, kuriem tiek piešķirta nauda. Studentu finansiālā atbalsta ziņā stipendijas iegūst nozīmīgumu, jo tās nodrošina līdzekļus studentiem no nelabvēlīgas vides, lai dotos uz augstākām studijām.

Kāda ir atšķirība starp piešķīrumu un aizdevumu? • Gan aizdevumi, gan dotācijas ir finansiāla palīdzība, taču aizdevuma summa ir jāatmaksā aizņēmējam, turpretī dotācija ir brīva nauda, ​​kurai nav nekādu procentu un kura nav jāatmaksā. • Dotācijas ir pieejamas no ierobežota skaita avotiem, piemēram, trasta, fondiem un starptautiskām institūcijām, piemēram, SVF un Pasaules bankas. Bagātās valstis tos nodrošina arī citām valstīm, kuras attīstās. Labdarības fondi piedāvā dotācijas nopelniem bagātiem studentiem, kuriem ir finansiālas grūtības viņu augstākajām studijām. • Aizdevumi ir pieejami no daudziem avotiem, un tiem ir nepieciešams saņēmējs atmaksāt naudu noteiktā termiņā vienādās ikmēneša daļās. • Dotācija vienmēr ir vairāk gaidīta nekā aizdevums tiem, kas ir pelnījuši finansiālu palīdzību. • Aizdevumiem ir atšķirīgas procentu likmes, un tos apzīmē ar atvieglotiem vai cietiem aizdevumiem. • Personīgajiem un komerciālajiem aizdevumiem ir augstākas procentu likmes, savukārt mājokļu un izglītības aizdevumiem ir aizdevumi ar atvieglotiem noteikumiem ar zemām procentu likmēm.