Aizbildnība vs pilnvara

Aizbildnība ir tiesiskas attiecības, kurās vienība vai persona tiek norādīta testamentā vai tiek nozīmēta tiesa, lai tā pieņemtu lēmumus citai personai, piemēram, nepilngadīgo un pieaugušo gadījumā, kuri ir kļuvuši nespējīgi rūpēties par savām personīgajām vajadzībām un vairs nevar patstāvīgi pieņemt lēmumus.

To dēvē arī par konservatīvo darbību, taču biežāk tiek lietots termins “aizbildnība”. Nepilngadīgo gadījumā aizbildnība tiks piemērota līdz 18 gadu vecumam. Ikviens ģimenes loceklis vai tuvs ģimenes draugs var vērsties tiesā par aizbildnību vai valdības aģentūra var iesniegt lūgumu par to.

Tas attiecas arī uz nekompetentiem pieaugušajiem, bet persona vai palāta var izvēlēties personu, kura vēlas būt viņa aizbildne. Tiesnesis to ņems vērā pirms aizbildnības piešķiršanas. Pēc aizbildnības iegūšanas aizbilstamā aizbildnību nevar atsaukt. Tomēr ir gadījumi, kad tiek piešķirta pagaidu aizbildnība, kuru var izbeigt pēc noteikta mērķa sasniegšanas. Aizbildņi pieņem visus lēmumus savas palātas labā un vārdā, bet nedrīkst gūt labumu no darījumiem, kas veikti viņa palātā.

Aizbildnība ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgais vai rīcībnespējīgais pieaugušais saņem visu nepieciešamo aprūpi. Katram lēmumam, ko aizbildnis pieņem savas palātas vārdā, jābūt viņa palātas labā un labklājībā.

No otras puses, pilnvara ir rakstisks, juridisks dokuments, kurā persona, ko sauc par “pilnvarnieku”, ieceļ citu personu, kuru sauc “pārstāvis”, lai rīkotos viņa vārdā; pilnvarot pārstāvi veikt darījumus ar pilnvarotāju.

Parasti pilnvara tiek izsniegta, kad principāls redz, ka viņš nespēj tikt galā ar dažām savām lietām. Parasti to veic, kad viņš saslimst vai ir bijis nelaimes gadījumā, vai kad viņš dodas ārpus pilsētas un ir jāveic finanšu darījumi. Tas ir rakstisks līgums starp aģentu un pilnvarnieku, kura piekrišana ir nepieciešama, lai pilnvara stātos spēkā. Ja principāls pamanīs, ka pilnvara vairs nav vajadzīga, viņš jebkurā laikā to var atsaukt vai izbeigt.

Pilnvaru var veikt dažādiem darījumiem; finanšu, medicīnas un citi jautājumi. Pārstāvja pilnvaras ir ierobežotas tikai ar līguma saturu. Var iegūt arī īpašu pilnvaru, ko dēvē par “noturīgu pilnvaru”.

Lai gan aizbildnības dēļ aizbildnim ir jāziņo tiesai un citām aģentūrām par nodaļai veiktajiem finanšu darījumiem, lai noteiktu, kur aizgāja aizbilstamā nauda, ​​pilnvara neprasa, lai aģents atskaitītos par katru iztērēto santīmu.

Kopsavilkums:

1. Aizbildnība ir tiesiskas attiecības starp aizbilstamo un aizbildni, kuru tiesa ir iecēlusi pieņemt lēmumus palātas vārdā, savukārt pilnvara ir juridisks dokuments, kuru sastādījis principāls, kurš ieceļ pārstāvi rīkoties viņa vārdā. .
2. Pilnvaru var atsaukt jebkurā laikā, kamēr aizbildnība to nevar.
3. Guardians uzskaita par palātu iztērēto naudu, kamēr aģentiem tas nav jādara.
4. Pilnvara tiek izsniegta, ja persona redz, ka nespēj veikt noteiktus uzdevumus, kamēr nepilngadīgo un rīcībnespējīgu pieaugušo gadījumā tiesa piespriež aizbildnību.

Atsauces