“Ir” vai “Bija”

Teikumi ir valodas izteicieni, kas lieto vārdus, kas jēgpilni sagrupēti, lai izteiktu paziņojumu, jautājumu, izsaukumu, pieprasījumu, komandu vai ierosinājumu. Tas sastāv no klauzulas vai diviem vai vairākiem punktiem, kas satur priekšmetu, kas parasti ir lietvārdu frāze, un predikātu, kas ir darbības vārda frāze.

Darbības vārda frāze satur darbības vārdu, kas ir vārds, kas izsaka darbību vai esamības stāvokli un parasti tiek modificēts vai mainīts atkarībā no saspringuma, aspekta, noskaņojuma un balss. Tam jāpiekrīt savam priekšmetam vai objektam. Tas parāda šo vienošanos trešās personas darbības vārdu vienskaitļa pašreizējās saspringtajās formās, kuras tiek pievienotas ar “s”, lai veidotu tās parasto formu.

Darbības vārdi var būt “nejūtīgi”, kas nozīmē, ka tam ir tikai viens subjekts, vai “pārejošs”, kas nozīmē, ka tam ir subjekts un tiešs objekts. Darbības vārdi tomēr ir elastīgi, un intransitīvs darbības vārds var pārņemt priekšmetu un kļūt pārejošs, kamēr pārejošs darbības vārds var nolaist objektu un kļūt nejūtīgs.

“Has” ir pārejošs darbības vārds, jo tas prasa tiešu subjektu un vienu vai vairākus objektus. Tas ir darbības vārda “ir.” Trešās personas vienskaitļa pašreizējais sasaukums, piemēram, teikumā: “Džeinai ir pūtītes,” “pūtītes” ir tiešs objekts “ir.” Tas cēlies no vidus angļu valodas vārda “haven”. vai 'habben' no vecās angļu valodas 'habban', kas ir līdzīgs vārdam 'heave'. Tas ir sinonīms vārdam 'savējais', kas nozīmē 'pilnvērtīgas tiesības uz lietu vai īpašumu', 'valdīt', kas nozīmē “lielas saimniecības kontrole un nodarbošanās”. Arī “aizņem”, kas nozīmē “turēt un lietot” un “turēt”, kas nozīmē, ka valdām vai satveramies.

Piemēri:
1. Viņam ir suns.
2. Viņam ir milzīga māja.
3. Viņai rokā ir pildspalva.
4. Viņai tas patīk, bet viņai ir draugs.
5. Kaķim ir pele pie kakla.
“Has” var izmantot arī ar pagātnes līdzdalību, lai veidotu perfektu saspringumu, kā teikumā: “Viņš ir aizgājis.” To var izmantot arī darbības vārdu frāzēs un idiomās.

“Had”, no otras puses, ir pārejošā darbības vārda “ir.” Pēdējais teikums. “Tas ir darbības vārda“ trešajai personai ”vienskaitļa pagātnes tensa un pagātnes lietvārds“. ”Tas ir sinonīms vārdam“ ņemts ”, kas nozīmē "maldināts" tāpat kā teikumā: "Viņš ir bijis."

Citi piemēri:
1. Viņai ir kaķis.
2. Viņam bija suns, bet tas nomira.
3. Viņam ir jauka automašīna.
4. Viņai bija jauka automašīna, bet tā bija sagrauta.
5. Viņam viņa ir pie rokas.

Kopsavilkums:

1. “Has” ir trešās personas vienskaitļa pašreizējā sastopamība, kam “ir”, kamēr “ir” ir trešās personas vienskaitļa pagātnes saspringtā un pagātnes dalījuma “have” trešā persona.
2. Abi ir pārejoši darbības vārdi, bet “ir” tiek lietots teikumos, kas runā par tagadni, savukārt “bija” tiek izmantoti teikumos, kas runā par pagātni.
3. “Ir” ir sinonīms vārdiem: pieder, pieder, ieņem un tur, kamēr “ir” ir sinonīms vārdam “ņemts”.

Atsauces