Jaukta vs Hashmap

Hashtable un hashmaps ir datu struktūras, kuras mūsdienās tiek plaši izmantotas lielākajai daļai tīmekļa lietojumprogrammu un daudzām citām lietojumprogrammām. Šīs datu struktūras palīdz sakārtot konkrētos datus pēc to identifikatoriem un ar tiem saistītajām vērtībām. Būtībā šīs datu struktūras palīdz izstrādātājiem viegli un efektīvi sakārtot lielāko daļu identifikatoru, kas pazīstami arī kā atslēgas, atbilstoši to vērtībām. Viss datu strukturēšanas process tiek pabeigts, izmantojot hash funkcijas.

Jauka datu struktūra

Datorzinātnes jomā jaukto var definēt kā datu struktūru, kurai ir iespēja uzglabāt lielos datus, kas satur noteiktas vērtības, ko sauc arī par taustiņiem. Šo taustiņu glabāšanas laikā tie ir jāsavieno pārī ar citu sarakstu, kas pazīstams kā masīvs. Viss atslēgu savienojums ar masīviem tiek pabeigts, izmantojot hash funkcijas.

Šo hash funkciju galvenais mērķis ir savienot katru piešķirto atslēgu ar atbilstošo un atbilstošo vērtību masīvā. Šis process ir pazīstams kā sajaukšana. Parasti tas tiek darīts pēc tam, kad pareizi un pilnībā formatēts jauktais fails, lai tā darbības laikā nevarētu parādīties kādas neregulāras problēmas.

Pilnīga un efektīva jaucējfunkcijas darbība ir atkarīga no efektīvi izstrādātām un formatētām jaucējfunkcijām. Parasti efektīva jaucējfunkcija nodrošina pilnīgu taustiņu un masīva saraksta sadales pārbaudi. Dažreiz hash funkciju laikā var rasties hash sadursme. Šīs sadursmes iemesls ir divu atšķirības taustiņu parādīšanās, kas atbilst vienai un tai pašai masīva vērtībai.

Lai atrisinātu šo sadursmes problēmu, hash funkcijas parasti atkārtoti izpilda visu datu struktūru, lai atrastu dažas atšķirīgas atbilstošās vērtības tiem pašiem taustiņiem. Kaut arī pārslēdzamo taustiņu skaits ir fiksēts, tomēr šo dublikātu sadursmju iemesls varētu būt arī dublētie taustiņi.

Hashmap datu struktūras

Lai gan hashtable un hashmap ir nosaukumi, kuriem tiek piešķirta viena un tā pati datu struktūra, jo to strukturēšanas mērķis ir vienāds, tomēr joprojām pastāv minūšu atšķirība, no kuras tos var viegli klasificēt. Ja runā par hash funkcijām un hash sadursmēm, tad hashmaps ievēro arī līdzīgas lietas kā hashtable. Tāpat datu struktūrā esošās vērtības un atslēgas netiek serializētas tāpat kā jaucošajā, kur šīs vērtības ir serializētas.

Atšķirība starp Hashtable un Hashmap: Minūtās atšķirības, kas pastāv starp jaukto un hasmapa datu struktūru, ir norādītas zemāk: • Hashmap ļauj nulles vērtībām būt gan tās taustiņiem, gan vērtībām, savukārt pārspīlētā vērtība neatļauj nulles vērtības datu strukturēšanā. • Hašmapā nevar būt dublētu taustiņu, tāpēc tur esošajiem taustiņiem jābūt kartētiem tikai ar vienu vērtību. Bet jauktais ļauj tajā dublēt taustiņus. • Hašmaps satur iteratoru, kas principā ir drošs pret triecieniem, bet hashtable satur skaitītāju, kurš nav drošs. • Piekļuve hashtable tiek sinhronizēta uz galda, kamēr piekļuve sinhronizācijai netiek sinhronizēta.