Ivrits pret ebreju

Dažādu valstu cilvēkus pazīst ar dažādiem vārdiem. Piemēram, Japānas iedzīvotāji tiek saukti par japāņiem; cilvēki no Indijas tiek saukti par indiešiem utt. Šajā ziņā Izraēlas tautai, šķiet, ir daudz dažādu iespēju, jo ārējā pasaule cilvēkiem, kuriem ir kāda saikne ar Izraēlu, lieto vārdus izraēlieši, ebreji un arī ebreju valodā. Šie termini nav sinonīmi vai savstarpēji aizvietojami, taču cilvēki nepareizi lieto gan ebreju, gan ebreju valodā kā terminus Izraēlas cilvēkiem. Šis raksts mēģina noskaidrot atšķirības starp šiem diviem terminiem, proti, ebreju un ebreju.

No visiem cilvēkiem uz zemes Dievs izvēlējās Ābrahāmu, lai viņš būtu pats cilvēks. Viņš viņu sauca par ebreju valodu pēc viena no Ābrahama senčiem Ēbera un apsolīja padarīt savus pēcnācējus lielus un daudzus. Dievam pašam bija izpirkšanas plāns un viņš izvēlējās cilti, tāpēc viņš bija pirmais Issakas Dievs, pēc tam Jēkaba ​​Dievs. Jēkabu Dievs nodēvēja par Izraēlu. Viņam bija 12 dēli, kuri bija 12 Izraēlas cilšu vadītāji. Jūda (Yehudah) bija Jēkaba ​​4. dēls. Vārds ebreji vai jehudi ir cēlies no šī vārda Jūda saknes, kas nozīmē uzslavu. Tas mums saka, ka Dievs radīja ebrejus kā uzslavu sev.

No diviem terminiem ebreji un ebreji ivrits ir vecāks un šķiet, ka tas nāk no Ēberta, kurš bija Ābrahāma diženais, dižais, dižais vectēvs. Tomēr Ābrahāms ir aprakstīts kā pirmais ebrejs. Jēkabs, kurš tika pārdēvēts par Izraēlu, un visi viņa dēli vēlāk kļuva par vergiem Ēģiptē. Dievs visus Israēla pēcnācējus, kas dzīvo verdzībā, Ēģiptē sauc par ebrejiem. Tā kā ebreji bija arī Izraēla dēli, viņus dēvē arī par izraēliešiem.

Starp 12 Izraēlas ciltīm tā bija cilts, kuru vadīja Jūda, un viņa pēcnācēji, kurus dēvē par ebrejiem. Tādējādi ebreji nav Ābrahams, Īzāks, Izraēla vai pat Jūda, bet Jūdas cilts pēcnācēji, kas sastāv no jūdiem. Bet Bībelē vārds ebreji ir lietots savstarpēji aizvietojot ar ebreju valodu un arī ar terminu Izraēla. Laikā, kad Ješua (Jēzus) piedzima 3. gadsimtā pirms mūsu ēras, jūdi un ebreji kļuva savstarpēji sinonīmi.

Ivrits pret ebreju

Dievs Ābrahamu izvēlējās par pirmo ebreju, kamēr viņa mazdēlam Jēkabam Dievs piešķīra vārdu Izraēls. Tādējādi visus Jēkaba ​​pēcnācējus sauc par izraēliešiem, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo mūsdienu Izraēlā vai nē. Ivrits ir termins, kas attiecas uz Eberu, Ābrahāma senču. Ebreji ir vēlāks termins, kas, šķiet, ir cēlies no Jūdas dienvidu cilts, kas ir viens no 12 Israēla dēliem. Vārds ebrejs vēlāk kļuva ļoti populārs, atsaucoties uz Dieva izredzētajiem cilvēkiem. Tas notiek tāpēc, ka visas pārējās ciltis, izņemot Jūdas dienvidu cilti, faktiski tika iznīcinātas līdz ar Samarijas krišanu 722. gadā pirms Kristus. Tādējādi visi ebreji kļuva pazīstami kā jūdi un arī izraēlieši.