8488631218_a5341ffdd0_z

Atšķirības starp hinduismu un sikhismu
Ievads
Lai arī Indija ir sikisma un hinduisma dzimtene, katrai no šīm ticības sistēmām ir atšķirīgas vērtības un reliģiskā prakse. Sikhi ievēro ticības priekšrakstus, ko izteicis Guru Nanak Dev Ji, kurš dzimis Talwandi, Indijas ziemeļdaļā, 1498. gadā (Kaur-Singh, 2011). Hinduisms cēlies arī no Indijas ziemeļiem. Tomēr tas ir balstīts uz vērtību un principu sistēmu, kas attīstījās no ciltīm, kuras šajā apgabalā dzīvoja vairāk nekā pirms 40 gadsimtiem (Narayanan, 2010). Hinduismu nav nodibinājis atsevišķs indivīds, un viņš nav izstrādājis atšķirīgu ticības apliecinājumu par cilvēka garīgajiem pienākumiem vai pestīšanas ceļu.

Atšķirības starp hinduismu un sikhismu
Starp hinduismu un sikhismu ir daudz atšķirību. Hinduisms ir uzskatu kopums, kas ietver tradīcijas un rituālus, kas jāievēro hinduistu ticīgajam visu mūžu. Šie rituāli un tradīcijas ir saistīti ar pielūgsmes rituālu, reinkarnācijas jēdzienu un atmana jeb patiesās es galīgo vienotību ar Brahma. Tajos ietilpst arī vairāku dievu un dieviešu pielūgšana ar apgaismības palīdzību (mokša), ko var sasniegt ar tādām meditatīvām praksēm kā joga (Narayanan, 2010). Sikhisma dibinātājs Guru Nanak Dev Ji mācīja, ka ir dažādi ceļi, kurus var izmantot, lai pietuvotos dievam. Tomēr viņš uzsvēra, ka tikai nemitīgi meditējot ar dievu, cilvēki var tuvināties viņam (Kaur-Singh, 2011). Kamēr hinduisti pielūdz vairākus dievus un dievietes, piemēram, Kali, Brahma, Ganesh un Durga, sikhi pielūdz tikai vienu dievu.

Sikhi uzskata Guru Nanak Dev Ji rakstus un mācības, kas tiek dēvēti par Guru Granth Sahib, par svētajiem tekstiem, kurus Dievs sniedza, lai tos tuvinātu ar viņu (Ballantyne, 2002). Turpretī hinduisms balstās uz četrām Vēdām, kas tika uzrakstītas laikposmā no 1200 BC līdz 100 CE (Narayanan, 2010). Kad sikhi apmeklē templi, viņi, noliecot galvu, nevis pielūdz savas reliģijas pamatlicējus, bet drīzāk to dara, lai izrādītu cieņu dievam. Pēc Molinera (2007) teiktā, Guru Nanak Dev Ji mācīja, ka ticīgajiem ir jākoncentrējas uz dieva labestību, nevis jāatrod veidi, kā slavēt viņu reliģijas aspektus.

Guru Nanak Dev Ji arī piebilda, ka sikhiem ilgstoši nav jāatturas no ēdiena vai pat jāpieņem klostera dzīve, lai sasniegtu pestīšanu, jo dieva atcerēšanās visos dzīves mirkļos ir viss, kas nepieciešams, lai ar viņu izveidotu attiecības. Hinduismam ir atšķirīga pestīšanas teorija, jo tas ietver jēgu sasniegt mokšu caur vairākām praksēm, kuras ieteikušas Vēdas un gudrie. Saskaņā ar Narayanan (2010), mokša jeb pestīšanu var sasniegt, ievērojot reliģiskos pienākumus, regulāri veicot tādus pielūgšanas darbus kā Puja, izmantojot jogas paņēmienus, lai panāktu harmoniju dvēselē, un reinkarnācijas procesu. .

Kamēr hinduistiem ir aizliegts ēst gaļu, sikhisms sikhiem neuzliek šādus uztura ierobežojumus. Lai arī sikismā ir sektas, kas mudina sikhus kļūt par veģetāriešiem, ir acīmredzams, ka Guru Nanak Dev Ji atstāja šo pakļautību individuālai izvēlei (Ballantyne, 2002). Hinduisti vairāk nekā sikhi ciena savus svētos un apgaismotos skolotājus. Daudzos hindu tempļos ir slavenu hinduistu svēto elki, piemēram, Baba Lokenath, Chaitanya Mahaprabu un Ramakrishna; un hinduistu ticīgie šos elkus godina tāpat kā dievu un dieviešu elkus (Narayanan, 2010).

Sikhisms neatļauj nevienu personu pielūgt, un sikhu tempļos nav slavenu sikhu skolotāju elku. Vēl viena atšķirība starp sikhismu un hinduismu ir saistīta ar kastu sistēmām. Kamēr hinduistu sabiedrību raksturo dažādas kastas ar atšķirīgu pamanāmības līmeni, sikhisms, kā to mācīja Guru Nanak Dev Ji, veicina vienlīdzības jēdzienu neatkarīgi no dzimuma, kastas, klases vai etniskās piederības.

Secinājums
Starp sikhismu un hinduismu ir daudz atšķirību, kaut arī abu šo reliģiju izcelsme ir Indijas ziemeļdaļā. Pirmkārt, hinduisms radās vairāk nekā pirms 30 gadsimtiem, savukārt sikhisms radās tikai pirms 5 gadsimtiem. Kamēr sikhisms veicina viena dieva pielūgšanu, hinduistu ticīgie pielūdz daudzus dievus un dievietes. Arī hinduistiem un sikhiem ir atšķirīga pielūgšanas prakse un uzskati par patieso pestīšanas ceļu.

Atsauces

  • Ballantyne, T. (2002). Atskatoties, skatoties nākotnē: Sikhisms. Jaunzēlandes Āzijas pētījumu žurnāls, 4. (1), 5. – 29. Saturs iegūts no http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-June02/Ballantyne.pdf
  • Kaur-Singh, N-G. (2011). Sikhisms: ievads. Londona: I. B. Vērsis. Izgūts no https://books.google.co.ke/books?id=e0ZmAXw7ok8C&pg=PA1&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
  • Moliners, C. (2007). Boa un tā diezgan ienaidnieks: mūsdienu attiecības starp hinduistu nacionālistiem un sikhiem. Akadēmija. Saturs iegūts no http://www.academia.edu/2443563/The_boa_and_its_petty_enemy_contemporary_relationships_between_Hindu_nationalists_and_the_Sikhs
  • Narayanan, V. (2010). Hinduisms. Ņujorka: The Rosen Publishing Group Inc. Izgūts no vietnes https://books.google.co.ke/books?id=E0Mm6S1XFYAC&pg=PA23&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false