Darbā pieņemšana un vervēšana

Jauniem uzņēmumiem ir nepieciešami darbinieki, kas strādā viņu labā un palīdz sasniegt viņu mērķus, savukārt jau esošajiem uzņēmumiem ir jāaizstāj tie, kas aizgājuši vairāku dažādu iemeslu dēļ.

Viņi parasti cenšas visu iespējamo, lai piesaistītu saviem uzņēmumiem labākos un izcilākos talantus un prātus, lai nodrošinātu viņu biznesa panākumus. Tas ietver potenciālo darbinieku vilināšanas procesu, izmantojot personāla atlases un pieņemšanas procesus.

“Darbā pieņemšana” ir definēta kā process, kurā uzņēmumam vai organizācijai tiek piegādāti jauni darbinieki vai dalībnieki. Tā mērķis ir piesaistīt, identificēt un atrast īsto personu, lai visefektīvākajā veidā aizpildītu brīvo darba vietu. Tā var būt plānota personāla atlase, kurā uzņēmumam nepieciešami jauni darbinieki, sakarā ar izmaiņām vai aiziešanu pensijā. Var arī paredzēt, kad vajadzību izraisa personāla kustība, vai arī tas var būt negaidīts, ja vajadzība ir saistīta ar darbinieku atkāpšanos, nelaimes gadījumiem, slimībām vai nāvi.

Tas ir pirmais solis uzņēmuma solījumā par jaunu darbinieku pievienošanu. Tas tiek darīts, informējot darba meklētājus un sabiedrību par uzņēmuma vajadzībām, izmantojot sludinājumus un meklējot datu bāzēs.

Pēc tam, kad potenciālie darbinieki ir iesnieguši savus pieteikumus un atsāk darbu, viņu prasmes un personība tiek novērtēta, lai pārliecinātos, vai tie ir piemēroti darbam. Pēc tam izvēlētie kandidāti tiek intervēti, lai noskaidrotu viņu zināšanu līmeni par darbu un uzņēmumu. Pēc intervijas sākas nomas process. Tas ir tad, kad uzņēmums jau ir izvēlējies pareizo kandidātu darbam, un ir pienācis laiks izteikt viņam piedāvājumu. Tas pabeidz personāla atlases procesu, kad uzņēmums ir atradis labāko kandidātu.

Nomāšana ir process, kurā persona uz noteiktu laiku vai pastāvīgi iesaistās pakalpojumu sniegšanā par noteiktu samaksu. Tas ir paredzēts noteikta darba veikšanai, kas norādīts pirms darbinieka pieņemšanas darbā uzņēmumā. Pieņemot darbā, darbinieks un uzņēmums noslēdz līgumu, kurā ir norādīti visi uzņēmuma noteiktie noteikumi un nosacījumi, kas jaunajam darbiniekam jāievēro.

Iznomāšana sākas ar brīdi, kad jaunais darbinieks tiek izvēlēts no kandidātiem, un pēc tam turpinās, līdz viņš sāks strādāt šajā darbā, kad būs izpildījis visas nepieciešamās prasības.

Kopsavilkums:

1. Darbā pieņemšana ir process, kurā uzņēmumam vai organizācijai tiek meklēti un piesaistīti jauni locekļi vai darbinieki, savukārt pieņemšana darbā ir process, kurā tiek atrasti un iesaistīti darbam vispiemērotākās personas pakalpojumi.
2. Darbā pieņemšana ir ilgs un nogurdinošs process, kurā iesaistīti vairāki darbinieki, lai izvēlētos piemērotāko kandidātu darbam, kamēr tiek pieņemts darbā brīdī, kad no daudziem kandidātiem tiek izvēlēts pareizais darbinieks.
3.Rekrutēšanas vajadzības rodas, ja uzņēmumā notiek izmaiņas, piemēram, aiziešana pensijā, nāve, nelaimes gadījumi vai slimības, un pieņemšana darbā ir daļa no personāla atlases procesa.
4. Darbā pieņemšana ir pirmais solis jaunu darbinieku piesaistīšanas un atrašanas procesā, savukārt pieņemšana darbā ir pēdējais solis šajā procesā.

Atsauces