HND pret B.A.

Augstākais nacionālais diploms un mākslas bakalaurs ir attiecīgi divi dažādi augstākās kvalifikācijas diplomi un grādi.

HND
“HND” ir akronīms “Higher National Diploma.” Tas tiek piešķirts Apvienotajā Karalistē. Tā ir diploma kvalifikācija, un to izmanto, lai iestātos augstskolās. Tas ir vienāds ar trīs gadu grāda kursa pirmo un otro gadu universitātē. Ir divi HND līmeņi vai moduļi. Universitātes pieņem studentus otrajā kursā vai trešajā gadā četrgadīgā kursā. To parasti sauc par “papildināšanu”. Pēc trim gadiem studentam var būt divas dažādas pakāpes: HND un Honors grāds. Šī sistēma ir piemērojama Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā. Tas ir līdzvērtīgs Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmenim.

HND ir BTEC jeb biznesa un tehnoloģiju kvalifikācija. To piešķir Edexcel. HND var pabeigt divu gadu pilna laika kursā vai viena gada pilna laika kursā pēc augstākā valsts sertifikāta iegūšanas. Pēc diploma iegūšanas studenti var lietot “HND” pēc viņu vārdiem. HND tiek klasificēts atbilstoši GNVQ. HND Skotijā ir atšķirīgs. To piešķir Skotijas kvalifikācijas pārvalde. HND ir līdzvērtīgs 8. līmenim Skotijas kredītpunktu un kvalifikācijas sistēmā.

BA.
“B.A.” apzīmē “mākslas bakalauru.” Tas ir bakalaura kurss brīvajām mākslām. Tas ir bakalaura grāds un ilgst trīs līdz četrus gadus atkarībā no konkrētās valsts. Eiropas Savienības valstīs tas tiek pabeigts trīs gadu laikā. A B.A. parasti izmanto grādiem; BA. parastais grāds vai B.A. (Hons).

Lielbritānijā un Īrijā B.A. grādu piešķir tikai brīvās mākslas studentiem, taču dažās senās universitātēs, piemēram, Oksfordā un Kembridžā un Dublinā, sistēma ir atšķirīga. Šajās universitātēs B.A. grāds tiek piešķirts studentiem, kuri jau ir nokārtojuši mākslas vai zinātnes gala pārbaudījumu.

Amerikas Savienotajās Valstīs nozīmē “mākslas bakalaurs” vai A.B. kas apzīmē “Artium baccalaureus”. Tie ir bakalaura grādi, kurus īpaši piešķir valodas, literatūras, matemātikas, sociālo zinātņu, cilvēces, vēstures utt. studentiem.
Kopsavilkums:

1. “HND” apzīmē “augstāko nacionālo diplomu”; “B.A.” nozīmē “mākslas bakalaurs”.
2.HND ir biznesa un tehnoloģiju kvalifikācija, savukārt B.A. ir bakalaura kurss brīvajām mākslām, ieskaitot literatūru, matemātiku, sociālās zinātnes, vēsturi, humanitārās zinātnes utt.
3.HND var pabeigt divu gadu pilna laika kursā vai viena gada pilna laika kursā pēc augstākā nacionālā sertifikāta iegūšanas. A B.A. ir trīs vai četru gadu kurss atkarībā no valsts.
4.An HND pamatā ir Eiropas diploms, kuru piešķīrusi Anglija, Velsa, Ziemeļīrija un Skotija; a B.A. tiek piešķirts Eiropā, ASV un Āzijā utt.

Atsauces