Galvenā atšķirība starp Homo un Lumo ir tā, ka HOMO ziedo elektronus, savukārt LUMO saņem elektronus.

Termini HOMO un LUMO vispārējā ķīmijā ir pakļauti subtoptiskajai “molekulārās orbītas teorijai”. Termins HOMO apzīmē “augstāko aizņemto molekulāro orbitāli”, savukārt termins LUMO apzīmē “zemāko neaizņemto molekulāro orbitāli”. Mēs tos saucam par “pierobežas orbitāļiem”. Molekulārā orbitāle norāda visticamāko elektronu atrašanās vietu atomā. Molekulas orbitāles veidojas no divu atsevišķu atomu atomu orbitāļu kombinācijas, lai dalītos ar elektroniem. Šī elektronu dalīšana veido kovalento saiti starp atomiem. Veidojot šos molekulāros orbitālus, tie sadalās divās formās kā HOMO un LUMO.

SATURS

1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Kas ir Homo
3. Kas ir Lumo
4. Blakus salīdzinājums - Homo vs Lumo tabulas formā
5. Kopsavilkums

Kas ir Homo?

HOMO apzīmē augstāko aizņemto molekulāro orbitāli. Šajos molekulārajās orbitālēs esošos elektronus var ziedot LUMO tipa molekulārajām orbitālēm. Tas notiek tāpēc, ka šie molekulārie orbitāli satur vāji piestiprinātus elektronus. Šīs molekulārās orbitāles ir pieejamākā kovalentās ķīmiskās saites forma. Šo molekulāro orbitāļu klātbūtne ir raksturīga nukleofīlām vielām.

HOMO ir zema enerģija. Tāpēc elektroniem ir tendence turēties šajos molekulārajos orbitāļos; jo elektroni vispirms mēģina piepildīties ar zemu enerģijas līmeni. Tāpēc mēs viņus saucam par “okupētiem orbitāļiem”. Turklāt gaismas klātbūtnē elektronu ierosmes var ziedot elektronus no HOMO uz LUMO.

Kas ir Lumo?

LUMO apzīmē zemāko neaizņemto molekulāro orbitāli. Šie molekulārie orbitāli var saņemt elektronus no HOMO. Kā norāda nosaukums, šie orbitāli nav aizņemti; tādējādi nesatur elektronus. Tas notiek tāpēc, ka šo orbitāļu enerģija ir ļoti augsta, un elektroniem vispirms ir tendence aizņemties ar zemu enerģijas līmeni. Bez tam šie molekulārie orbitāli ir raksturīgi elektrofilām vielām.

Turklāt, ja mēs nodrošinām gaismas enerģiju, HOMO elektroni var satraukties un pāriet uz LUMO. Tāpēc mēs sakām, ka LUMO var saņemt elektronus.

Kāda ir atšķirība starp Homo un Lumo?

HOMO apzīmē augstāko aizņemto molekulāro orbitāli, savukārt termins LUMO apzīmē zemāko neaizņemto molekulāro orbitāli. Abas šīs orbitāļu formas ir svarīgas kovalentā ķīmiskajā savienojumā, it īpaši pi saišu veidošanā. Kā galveno atšķirību starp Homo un Lumo mēs varam teikt, ka HOMO var ziedot elektronus, savukārt LUMO var saņemt elektronus. Turklāt HOMO klātbūtne ir raksturīga nukleofiliem, savukārt LUMO klātbūtne ir raksturīga elektrofiliem.

Zemāk esošajā infografikā ir sniegta sīkāka informācija par atšķirību starp Homo un Lumo.

Atšķirība starp Homo un Lumo tabulas formā

Kopsavilkums -Homo vs Lumo

Robežu molekulārās orbitāles teorija izskaidro HOMO un LUMO tipa molekulāro orbitālu veidošanos. Lai gan starp šiem diviem veidiem ir vairākas atšķirības, galvenā atšķirība starp Homo un Lumo ir tā, ka Homo ziedo elektronus, turpretim Lumo saņem elektronus.

Atsauce:

1. Hunt, Ian R. “Ch 10: Ievads MO teorijā.” Ch 13 - NMR pamati. Pieejams šeit
2. “Ievads molekulārās orbītas teorijā”. ACID_BASE INDIKATORI, Henrijs Rzepa. Pieejams šeit

Attēla pieklājība:

1. “Molecule HOMO-LUMO diagramma” Autors Tomgally (Public Domain), izmantojot Commons Wikimedia