Anketas vs aptaujas

Vai vēlaties uzzināt atšķirību starp aptauju un anketu? Lasiet tālāk un uzziniet.

Anketa
Anketa ir pētniecības rīks, kas izmanto jautājumus, lai savāktu informāciju no vairākiem respondentiem. Tas ir apsekojuma veids, kas paredzēts, lai palīdzētu statistiski analizēt atbildes.

Pastāv divu veidu anketas:
- anketas, kurās mēra atsevišķus mainīgos, ieskaitot jautājumus par personas vēlmēm, izturēšanos un faktiem.
- Anketas, kas mēra skalā iekļautos mainīgos, piemēram, jautājumus par individuālām personībām un citām pazīmēm, attieksmi un indeksu.

Jautājumi var būt beztermiņa, kur respondents var formulēt savu atbildi, vai arī slēgti, kur ir dotas vairākas iespējas, no kurām respondents var izvēlēties atbildi.

Veidojot anketas, ir jāievēro daži noteikumi. Pirmais ir formulēt paziņojumus, kurus dažādi cilvēki var interpretēt dažādi, kuri sniegs atšķirīgas atbildes. Otrais ir izmantot tikai pozitīvus apgalvojumus un pēc katras iespējamās atbildes ir atvērta atbilžu kategorija. Trešais ir nekad neizdarīt pieņēmumus par respondentu un izvairīties no jautājumiem, kuriem var būt vairāki jautājumi.

Neatkarīgi no tā, vai jautājumi tiek uzdoti mutiski, uz papīra vai uz datora, ir jālieto skaidri un precīzi vārdi, pareiza gramatika un pareizas pieturzīmes.

Anketas ir lētas, gandrīz bez piepūles un vienkāršas. Tomēr, lai arī anketas ir piemērotas maziem apsekojumiem, var būt nepraktiski tās izmantot projektiem, kuros iesaistīts liels skaits respondentu.

Aptauja
Aptauja ir sistemātiska dažādu indivīdu informācijas vākšana. Tie tiek izmantoti zinātniskiem mērķiem un sniedz informāciju visās pētniecības jomās, kur panākumi ir atkarīgi no tā, kā respondenti pārstāv iedzīvotājus.
Izmaksas, pārklājums, elastība, vēlme piedalīties un atbilžu precizitāte var ietekmēt aptaujas veikšanas veidu.

Apsekojumu veikšanas veidi ir šādi:
- Tālrunis, kam var būt augsts atbildes līmenis, ir lēts un piemērots nacionāliem vai starptautiskiem apsekojumiem. Trīs veidi: tradicionālā intervija pa tālruni, datorizēta telefona intervija un datorizēta tālruņa numuru sastādīšana.
- Pasts, kas ir ļoti lēts, ļoti ērts, ļauj iegūt lielu informācijas daudzumu, taču reakciju atgriešana var aizņemt ilgāku laiku, un tas nav piemērots jautājumiem, kas jānoskaidro.
- Tiešsaistes aptauja, kas tiek veikta, izmantojot e-pastu, ir ātra, lēta un viegli modificējama, taču ar to var manipulēt un tā ir paredzēta jaunākiem respondentiem.
- Personīga mājas aptauja, kurā respondenti tiek intervēti savās mājās, un tas var būt dārgi.
- Aptaujāšana personālajā tirdzniecības centrā, kas tiek veikta tirdzniecības centros.

Kopsavilkums
1. Anketa ir izpētes rīks, kas izmanto jautājumus, apkopojot informāciju no dažādiem respondentiem, savukārt aptauja ir sistemātiska informācijas vākšana no dažādiem indivīdiem.
2. Anketa ir aptaujas rīks, savukārt aptaujas ir process, kurā anketas tiek izmantotas informācijas apkopošanai.
3. Aptauja ir plaša, savukārt anketa ir īpašs informācijas vākšanas veids.

Atsauces