SEZ vs EPZ

Kas ir SEZ?

SEZ jeb speciālā ekonomiskā zona ir teritorija valstī, kuru tās attīstībai izvēlas valdība. Šajā jomā ir ekonomiskie likumi, kas pilnīgi atšķiras no valsts likumiem. Šie likumi ir izstrādāti tādā veidā, ka tie ir uzņēmējdarbībai draudzīgi, lai piesaistītu cilvēkus ražošanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu izveidošanai. Uzņēmumus SEZ var izveidot ar ārvalstu vai vietējo investīciju palīdzību, un produktus var nosūtīt eksportēt vai pārdot valstī.

Kas ir EPZ

EPZ vai eksporta pārstrādes zona ir tieši tāda pati kā SEZ, kuras ekonomikas likumi atšķiras no valsts likumiem, bet tie ir izstrādāti, lai palīdzētu ražošanas uzņēmumiem, kas eksportē visu savu produkciju. EPZ vienīgais mērķis ir ražot preces eksportam. Ražošanas vienībām tiek piešķirti nodokļu atvieglojumi uz noteiktu laiku, lai padarītu produktu konkurētspējīgu starptautiskajā tirgū.

SEZ un EPZ izveidoja dažādu valstu valdības, paturot prātā noteiktus mērķus

• Piesaistīt ārvalstu investīcijas

• Attīstīt teritoriju, uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

• Veicināt tehnoloģijas un radīt prasmīgu cilvēku jaudu.

• Palielināt valsts ekonomisko izaugsmi.

Tomēr ierobežotie panākumi vai neveiksmes dažās EPZ valstīs radīja SEZ jēdzienu. Starptautiskās kompānijas izmantoja EPZ savā labā, pārceļot savus uzņēmumus no vienas valsts uz citu pēc nodokļu brīvdienu beigām. SEZ ir daudz lielāka elastība, un tā izmērs ir daudz lielāks nekā EPZ, un tas ir izrādījies veiksmīgs gandrīz visās valstīs.

Atšķirības starp SEZ un EPZ • SEZ ģeogrāfiskā lieluma ziņā ir daudz lielākas nekā EPZ. • SEZ uzņēmējdarbības joma ir daudz plašāka nekā EPZ. • SEZ ir sastopamas visās valstīs, bet EPZ parasti atrodas mazāk attīstītās vai jaunattīstības valstīs. • SEZ infrastruktūra sastāv no ražotnēm, pilsētām, ceļiem, slimnīcām, skolām un citiem dienestiem, bet EPZ aprobežojas ar ražošanas uzņēmumiem. • SEZ priekšrocības ir vairāk vērstas uz vietējā biznesa izaugsmi, kur EPZ galvenais mērķis ir attīstīt eksporta biznesu. • SEZ ir atvērta visām uzņēmējdarbības jomām, piemēram, ražošanai, tirdzniecībai un pakalpojumiem, bet EPZ vairāk koncentrējas uz ražošanu. • Nodokļu priekšrocības SEZ ir daudz vairāk nekā EPZ. • SEZ eksporta darbības pārskatatbildība ir ļoti ierobežota, taču tai ir liela ietekme uz biznesu, ko veic EPZ, jo iztrūkuma gadījumā tiek piemērotas soda naudas un nodokļu atgūšana. • Izejvielu patēriņš, ko ieved bez muitas nodokļa, SEZ jāpatērē 5 gadus, bet EPZ tas ir tikai 1 gads. • Likumi par importēto preču sertifikāciju SEZ ir daudz atvieglinātāki nekā EPZ. • Muitas dienestam ir mazāka iejaukšanās telpu pārbaudē SEZ, bet EPZ ir nepieciešama regulāra kravas muitas pārbaude. • ĀTI ieguldījumiem ražošanas apvienošanā no valdes nav vajadzīgas sankcijas, kā tas ir EPZ.