Sociālā uzvedība vs kultūra

Izpētot atšķirību starp sociālo uzvedību un kultūru, jūs zināt, cik daudz šie divi ir savstarpēji saistīti. Pirmkārt, ļaujiet mums redzēt, kas ir kultūra. Kultūra ir veids, kā parādīt sabiedrības īpašības ar daudziem līdzekļiem, piemēram, mākslu, mūziku, tradīcijām, dzīvesveidu, zināšanām utt. Kultūra ir sociāla parādība, un katrai pasaules sabiedrībai ir savas kultūras vērtības, kas atšķiras no viens otru. Sociālā uzvedība ir arī sociāla parādība, kas raksturo veidu, kā cilvēki uzvedas sociālajos scenārijos. Parasti sociālo izturēšanos raksturo konkrētās sabiedrības kultūras vērtības. Tas nozīmē, ka viņa uzvedība nosaka kultūras vērtības, kuras uztur viņa / viņas sabiedrība. Apskatīsim noteikumus sīkāk.

Kas ir kultūra?

Kultūra, kā minēts iepriekš, ir sociāla parādība, kas parāda konkrētas sabiedrības īpašības. Kultūra ietver mākslu, mūziku, zināšanas, uzskatus, ieradumus, vērtības utt., Un gandrīz visiem konkrētās sabiedrības locekļiem ir šīs kultūras iezīmes. Kultūra nav bioloģiski pārmantota parādība. To iegūst sociāli. Zīdainis iegūst kultūras iezīmes, vērojot pieaugušo izturēšanos. Turklāt kultūra nav statiska. Laika gaitā tas mainās. Visi noteiktas sabiedrības locekļi laika gaitā veicina kultūras maiņu. Konkrēta laika perioda mūzika, pārtika, apģērba veidi, dzīvesveids ir atkarīgs no tā laikmeta kultūras. Piemēram, seno karaļu laikmetā bija atšķirīgs dzīvesveids, kas pilnīgi atšķiras no mūsdienu laikmeta. Šīs izmaiņas ir izraisījušas kultūras izmaiņas. Tomēr māksla, mūzika, pārtika, apģērbs utt. Ir visas kultūras materiālās atveidnes, bet pati kultūra ir ļoti abstrakta parādība. Kultūra veido konkrētas sabiedrības atsevišķu locekļu izturēšanos, un tā ir kultūra, kas apvieno dažādus cilvēkus, lai veidotu vienu unikālu kopienu.

Kas ir sociālā uzvedība?

Sociālā uzvedība ir tā, kā atsevišķi sabiedrības locekļi reaģē viens ar otru, un to var definēt kā uz sabiedrību vērstu uzvedību. Sociālo izturēšanos parasti nosaka konkrētās sabiedrības kultūras vērtības un tradīcijas. Tos, kas nonāk pretrunā ar pieņemtajiem sociālās uzvedības modeļiem, sauc par deviantiem. Sociālā uzvedība palīdz apvienot dažādus indivīdus, un tā mudina dalīties un rūpēties par vienas kopienas locekļiem. Turklāt sociālo izturēšanos raksturo dažādas sociālās mijiedarbības un sociālās attiecības. Tas nozīmē, ka atkarībā no situācijas un cilvēkiem mēs varam mainīt uzvedības modeļus sociālajā kontekstā. Tomēr sociālo izturēšanos iegūst un iemācās novērojumu un mijiedarbības rezultātā. Sociālo uzvedību indivīds apgūst socializācijas procesā.

Kāda ir atšķirība starp sociālo uzvedību un kultūru?

Aplūkojot nosacījumus, kultūru un sociālo uzvedību, mēs redzam, ka starp tām ir attiecības. Kultūra un sociālā uzvedība ir sociālas parādības. Indivīda sociālo izturēšanos galvenokārt nosaka kultūra. Arī kultūra un sociālā uzvedība ir galvenās socioloģijas studiju jomas. Tie nav bioloģiski mantoti, bet indivīdi tos iegūst sociālās mijiedarbības rezultātā. Laika gaitā tiek mainīta gan kultūra, gan sociālā uzvedība, un tā nav statiska.

• Apskatot atšķirības, mēs redzam, ka kultūra ir materiālo un nemateriālo lietu kolekcija, turpretī sociālā uzvedība ir individuāla parādība, kuru nosaka kultūra.

Attēli pieklājīgi:

  1. Marijas Antuanetes slavenajā “muslīna” portretā, 1783. gads, izmantojot Wikicommons (Public Domain) Sveiciens caur Wikicommons (Public Domain)