Tēma vs motīvs

Tēma un motīvs ir vārdi, kurus cilvēki bieži mulsina to līdzības un pārklāšanās dēļ. Motīvs tiek izmantots stāstījumos, mākslas darbos un pat literatūrā, lai radītu noskaņu vai sentimentu. To bieži atkārto gabalā, lai lasītājs vai auditorija uzzinātu, ka tam ir nozīme stāstā vai mākslas darbā. Motīvs ir cieši saistīts ar citu jēdzienu, ko sauc par tēmu. Šī ir galvenā ideja vai vēstījums, ko stāsta vai lugas autors vēlas nodot auditorijai. Neskatoties uz līdzībām, motīvs un tēma ir pietiekami atšķirīgi. Šīs atšķirības tiks uzsvērtas šajā rakstā.

Tēma

Stāsta, lugas vai vizuālās mākslas darba dominējošā vai centrālā ideja ir tā, kas veido tā tēmu. Tomēr stāstā vienlaikus var darboties vairākas tēmas. Motīvi ir idejas, kuras ir atzītas kultūrā un kurām ir universāls raksturs. Tās ir izplatītas, un tās labi saprot cilvēki, kas pieder dažādām kultūrām, piemēram, diskriminācijas un naida jēdzieniem. Mīlestību, līdzjūtību un citas līdzīgas vērtības un idejas rakstnieki gadsimtiem ilgi izmantojuši kā tēmas lugās un stāstos.

Motīvs

Ieraugot mākslas darbu, jūs atradīsit dažus modeļus un secības, kas atkārtojas diezgan bieži. Tāpat stāstā vai lugā var gadīties, ka daži notikumi tiek izmantoti atkārtoti. Tas tiek darīts apzināti, lai nostiprinātu ideju, kurai varētu būt centrālais stāsts. Tēlu, formas, krāsas, skaitļus, skaņas un notikumus, kas bieži atkārtojas, sauc par motīviem, un tie kalpo literārā darba vai mākslas darba tēmas nostiprināšanas mērķim. Motīvs notur lasītāja vai auditorijas uzmanību, koncentrējoties uz galveno ideju vai tēmu. Motīvam vienmēr ir simboliska vērtība, jo tas apzīmē kaut ko citu. Mākslinieks izmanto šos simbolus īpašā secībā, lai atgādinātu lasītājam vai auditorijai par ziņu, kuru viņš vēlas nodot.

Kāda ir atšķirība starp tēmu un motīvu?

• Motīvs ir vizuāls vai audio pavediens, kas lasītājiem un auditorijai atgādina par tēmu mākslas darbā, stāstā vai lugā

• Motīvs var būt simbols vai simboli, atšķirīgas krāsas un formas, skaņas un pat notikumi, kas tiek parādīti secībā vai shēmā, lai auditorija koncentrētos uz to, ko mākslinieks uzskata par galveno ideju vai viņa darbs.

• Motīvam ir simboliska un nozīmīga loma stāsta vai lugas tēmā

• Motīvi bieži ir jēdzieni, kas ir savstarpēji saistīti un saprotami kā cilvēciskas vērtības

• Tēma ir dominējošāka un galvenā ideja, savukārt motīviem ir tikai simbolisks un ierosinošs raksturs